Bestuursbesluiten

Benoemingen en jaarverslag

Het bestuur van ING CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en ING. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

foto: Bestuurslid Ingmar Minderhoud

Bestuurslid
Ingmar Minderhoud is per 2 april 2019 benoemd als lid van het bestuur van ING CDC Pensioenfonds. Per gelijke datum is Hasko van Dalen afgetreden als bestuurslid conform het rooster van aftreden.

Lid VO
Naar aanleiding van de vacature binnen het verantwoordingsorgaan heeft één deelnemer zich als kandidaat gemeld zodat er geen verkiezingen zijn uitgeschreven. Het bestuur heeft Mark Rab per 1 juni 2019 benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan.

Jaarverslag 2018
Eind mei heeft het bestuur het jaarverslag 2018 vastgesteld.