Communicatie

Op alle fronten actief

Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door benoemingen, de publicatie van de Special, het jaarverslag en de verzending van het Uniform Pensioenoverzicht.

Ingmar Minderhoud en Mark Rab benoemd
Op 2 april 2019 werd Ingmar Minderhoud als nieuwe bestuurder van ING CDC Pensioenfonds benoemd. Klik hier voor meer informatie.

Op 1 juni is Mark Rab benoemd als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan van ING CDC Pensioenfonds. Het nieuwsbericht vind je hier.

Special voorjaar
In het tweede kwartaal publiceerde het fonds de voorjaarseditie van de digitale nieuwsbrief, de ‘Special’. Hierin onder andere aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek naar de risicohouding van deelnemers, de vacature voor het verantwoordingsorgaan en veelgestelde vragen als ‘Wanneer krijg ik AOW en hoeveel is het?’. Verder legt het fonds uit hoe de omvang van de beleggingen in aandelen, obligaties en onroerend goed wordt bepaald. Klik hier om de Special te lezen.

Jaarverslag 2018
In juni publiceerde ING CDC Pensioenfonds het jaarverslag 2018. Naast een interactieve versie, een PDF en verkort Engels jaarverslag bracht het fonds de highlights visueel in beeld door middel van een infographic.

UPO in Mijnomgeving
Wie bij ING werkt, pensioen ontvangt of arbeidsongeschikt is, heeft in juni van het fonds het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen via de Mijnomgeving of per post. Veelgestelde vragen omtrent het UPO en een Engelse anonieme versie zijn terug te vinden op de website van het fonds.

Ontwikkeling deelnemersbestand
In het tweede kwartaal heeft het deelnemersbestand zich als volgt ontwikkeld:

Q2 2019
Q1 2019
Q4 2018
Q3 2018
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
Werkt bij ING
9,236
5,154
65,1%
9,133
5,084
65,1%
8,986
5,011
65,5%
8,951
4,972
66,3%
Werkt niet meer bij ING
4,294
2,821
32,2%
4,244
2,812
32,3%
4,119
2,717
32,0%
3,959
2,644
31,4%
Met pensioen
301
134
2,0%
272
119
1,8%
249
112
1,7%
225
102
1,6%
Arbeidsongeschikt
83
94
0,8%
82
91
0.8%
80
84
0,8%
72
79
0,7%
Totaal
13,914
8,203
100%
13,731
8,106
100%
13,434
7,924
100%
13,207
7,797
100%
Totaal man/vrouw
22,117
21,837
21,358
21,004