Communicatie

Moeilijke maatregelen soms noodzakelijk

In de voorjaarseditie van de Special legt voorzitter André Hollenkamp uit waarom moeilijke maatregelen soms nodig zijn, zoals het verlagen van de pensioenopbouw in 2020. Verder heeft het coronavirus invloed op de dekkingsgraden van het fonds.

Ook in het eerste kwartaal communiceert ING CDC Pensioenfonds over de genomen maatregelen als gevolg van de extreem lage rente in 2019. In een interview blikt de voorzitter terug op de het verlagen van de pensioenopbouw in 2020 en geeft het fonds antwoord op een veelgestelde vraag van medewerkers hoe je kunt bijsparen voor pensioen. Verder besteedt de Special ondermeer aandacht aan de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek, de pensioenbedragen voor 2020, het nabestaandenpensioen en het toeslagbesluit. Lees de Special hier.

Impact coronavirus op dekkingsgraad
De volatiliteit op de internationale financiële markten werd in het eerste kwartaal met name gedreven door de onzekerheid omtrent het coronavirus en de impact op de wereldeconomie (kans op recessie). De aandelenmarkten gingen flink omlaag en de toch al zeer lage marktrente daalde nog verder. Dit leidde tot een daling van de dekkingsgraad. Het fonds communiceerde met nieuwsberichten over de actuele ontwikkelingen.

Ontwikkeling deelnemersbestand
In het eerste kwartaal heeft het deelnemersbestand zich als volgt ontwikkeld:

Q1 2020
Q4 2019
Q3 2019
Q2 2019
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
Werkt bij ING
9,518
5,329
63,3%
9,518
5,329
63,9%
9,330
5,218
64,1%
9,236
5,154
65,1%
Werkt niet meer bij ING
4,692
3,098
33,2%
4,558
2,973
32,8%
4,500
2,958
32,9%
4,294
2,821
32,2%
Met pensioen
425
183
2,6%
387
173
2,4%
349
153
2,2%
301
134
2,0%
Arbeidsongeschikt
89
115
0,9%
86
108
0,8%
80
98
0,8%
83
94
0,8%
Totaal
14,724
8,725
100,0%
14,427
8,526
100,0%
14,259
8,427
100,0%
13,914
8,203
100,0%
Totaal man/vrouw
23,449
22,953
22,686
22,117