Organisatie

Geen toeslag over 2019

Het bestuur van ING CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en ING. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

Jaarlijks probeert het fonds de pensioenen van (voormalige) medewerkers en pensioengerechtigden van ING op basis van de prijsindex te verhogen. Over 2019 wordt geen toeslagverlening verleend. De gemiste toeslag wordt wel bijgehouden. Lees hier het volledige bericht.