Communicatie

Deelnemer centraal

 

ING CDC Pensioenfonds hecht grote waarde aan impactvolle communicatie. Met behulp van de feedbacktool en de klankbordgroep worden stappen gemaakt om dit doel te bereiken.

Feedback tool
In het eerste kwartaal is een feedback tool geïmplementeerd op de website van het fonds. Hiermee kunnen bezoekers hun ervaring delen met het fonds en suggesties geven ter verbetering van de website. De tool zal ook worden ingezet op de periodieke nieuwsbrief.

 

Klankbordgroep test UPO
De klankbordgroep bestaat uit ING medewerkers die communicatiemiddelen beoordelen en testen. Zij hebben de voorloopbrief van het UPO beoordeeld op begrijpelijkheid, relevantie en de mate waarin de brief aanzet tot actie. Het fonds heeft de suggesties ter harte genomen en verwerkt in een aangepaste brief.

De klankbordgroep is op zoek naar nieuwe deelnemers. Heb je altijd al willen meepraten over actuele pensioenonderwerpen. Of vind je het leuk om nieuwe pensioentools te testen? Stuur dan een email naar bestuursbureau@ing.cdcpensioen.nl.

Ontwikkeling deelnemersbestand
In het eerste kwartaal heeft het deelnemersbestand zich als volgt ontwikkeld:

Q1 2021
Q4 2020
Q3 2020
Q2 2020
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
Werkt bij ING
9,814
5,416
62,3%
9,745
5,423
62,9%
9,638
5,363
62,4%
9,550
5,330
62,7%
Werkt niet meer bij ING
4,913
3,286
33,6%
4,820
3,204
33,3%
4,835
3,216
33,5%
4,779
3,172
33,5%
Met pensioen
631
234
3,5%
580
223
3,3%
539
211
3,1%
489
201
2,9%
Arbeidsongeschikt
62
72
0,5%
61
71
0,5%
98
125
0,9%
94
118
0,9%
Totaal
15,420
9,008
100,0%
15,206
8,921
100,0%
15,110
8,915
100,0%
14,912
8,821
100,0%
Totaal man/vrouw
24,428
24,127
24,025
23,733