Communicatie

UPO en nieuwsflits geven grip op pensioen

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd? Hoeveel kan ik verwachten? En wat kan ik ondernemen als ik mijn pensioen wil aanvullen? Antwoord op deze vragen is in het tweede kwartaal gegeven door middel van het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) en de nieuwsflits.

Uniform pensioenoverzicht (UPO)
In het UPO staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Ook zie je welk pensioen je kunt verwachten als je tot de pensioendatum blijft werken bij ING. En wat je eventuele partner en kinderen ontvangen, mocht jij overlijden. Wil jij je UPO online bekijken? Ga dan met je DigiD naar ‘Mijn Pensioen’. Wil je de veelgestelde vragen lezen over je UPO? Bijvoorbeeld hoe je je fiscale jaarruimte kunt berekenen met de factor A die op je UPO staat? Ga dan naar de UPO pagina op de website.

Nieuwsflits
Het fonds gaf in de zomereditie van de nieuwsflits een vooruitblik op de toeslagverlening over 2021 en de pensioenopbouw in 2022. Verder was er aandacht voor de vacature bij het verantwoordingsorgaan van het fonds. Tot 16 augustus 2021 kunnen medewerkers van ING zich kandidaat stellen. Ook kwam het belang van een tijdig pensioenadvies aan bod en een update over het pensioenstelsel. Klik hier om de artikelen te lezen en actie te ondernemen.

Ontwikkeling deelnemersbestand
In het tweede kwartaal heeft het deelnemersbestand zich als volgt ontwikkeld:

Q2 2021
Q1 2021
Q4 2020
Q3 2020
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
man
vrouw
in %
Werkt bij ING
9,780
5,400
61,6%
9,814
5,416
62,3%
9,745
5,423
62,9%
9,638
5,363
62,4%
Werkt niet meer bij ING
5,036
3,358
34,0%
4,913
3,286
33,6%
4,820
3,204
33,3%
4,835
3,216
33,5%
Met pensioen
686
254
3,8%
631
234
3,5%
580
223
3,3%
539
211
3,1%
Arbeidsongeschikt
70
74
0,6%
62
72
0,5%
61
71
0,5%
98
125
0,9%
Totaal
15,572
9,086
100,0%
15,420
9,008
100,0%
15,206
8,921
100,0%
15,110
8,915
100,0%
Totaal man/vrouw
24,658
24,428
24,127
24,025