Financiële positie

Rente daalt licht, herstel aandelen zet door

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Stijgende dekkingsgraden
De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gestegen van 108% naar 109%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 100% naar 103%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q2 2021
Einde Q1 2021
Einde Q4 2020*
Einde Q3 2020
Pensioenvermogen
2923
2786
2844
2615
Pensioenverplichtingen
2675
2575
2745
2638
Dekkingsgraad
109%
108%
104%
99%
Beleidsdekkingsgraad
103%
100%
98%
98%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2021 steeg van 108% naar 109%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente daalde licht. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor toe. Deze toename was groter dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een daling van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 100% naar 103%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2021 waren per saldo beter dan de dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2020, waardoor de beleidsdekkingsgraad toe nam tot 103%.  

Conclusie
De licht gedaalde rente zorgde voor zowel een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (kleinere) stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een positief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Dit was gunstig voor de ontwikkeling van de dekkingsgraden in het tweede kwartaal.