Organisatie

Jaarverslag online en verkiezingen

Het bestuur van ING CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en ING. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit twee werknemers- en twee werkgeversleden. Het bestuur en de raad van toezicht van ING CDC Pensioenfonds leggen verantwoording af aan het VO.

Jaarverslag
Het pensioenfonds heeft in het tweede kwartaal het jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Klik hier om het jaarverslag te bekijken en hier voor de Engelse samenvatting.

Adviezen
Het VO heeft een positief advies uitgebracht over het communicatiebeleidsplan 2021-2022.

Verkiezingen
In verband met een vacature voor een werknemerslid is de verkiezingsprocedure voor de opvolger in gang gezet. De kandidaatstellingstermijn wordt op 16 augustus gesloten. In het derde kwartaal vinden de verkiezingen plaats. Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen.