Financiële positie

Stijging dekkingsgraad zet door

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Stijging van de dekkingsgraden zet ook in het tweede kwartaal 2022 door

De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gestegen van 116% naar 124%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 110% naar 113%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q2 2022
Einde Q1 2022
Einde Q4 2021*
Einde Q3 2021
Pensioenvermogen
2.566
2.955
3.172
3.004
Pensioenverplichtingen
2.075
2.544
2.811
2.739
Dekkingsgraad
124%
116%
113%
110%
Beleidsdekkingsgraad
113%
110%
108%
106%
*Cijfers conform jaarrekening

Conclusie

Uit het overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2022 steeg van 116% naar 124%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

 

  • Per saldo steeg de rente fors. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor af. Deze afname was groter dan de daling van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad.
  • Er werd een negatief resultaat behaald op aandelen en vastgoed. Dit zorgde voor een daling van de dekkingsgraad.

 

De beleidsdekkingsgraad steeg van 110% naar 113%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2022 waren per saldo beter dan de dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2021, waardoor de beleidsdekkingsgraad toenam tot 113%.