Organisatie

Jaarverslag en opvolging

Het bestuur van ING CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en ING. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

Jaarverslag
Het pensioenfonds heeft in het tweede kwartaal het jaarverslag over 2021 gepubliceerd.

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit twee werknemers- en twee werkgeversleden. Het bestuur en de raad van toezicht van ING CDC Pensioenfonds leggen verantwoording af aan het VO.

In het tweede kwartaal heeft het VO ten behoeve van het jaarverslag een oordeel over het jaar 2021 geschreven en een advies uitgebracht voor de profielschets van de opvolger van Erwin Capitain, lid van de Raad van Toezicht, die per 1 januari 2023 aftreedt. Daarnaast is Elena Kalthoff per 7 juni 2022 voorzitter geworden van het VO.