Financiële positie

Sterk gedaalde rente heeft impact

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Dekkingsgraad daalt verder, lichte daling beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gedaald van 111% naar 108%. De beleidsdekkingsgraad  nam in deze periode af van 116% naar 114%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende
de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q2 2019
Einde Q1 2019
Einde Q4 2018*
Einde Q3 2018
Pensioenvermogen
1.975
1.782
1.580
1.546
Pensioenverplichtingen
1.835
1.607
1.418
1.280
Dekkingsgraad
108%
111%
111%
121%
Beleidsdekkingsgraad
114%
116%
118%
119%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2019 daalde van 111% naar 108%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente daalde sterk, waardoor de marktwaarde van de pensioenverplichtingen toenam. Deze toename was groter dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een daling van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een lichte stijging van de dekkingsgraad.

Door deze ontwikkelingen nam de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal af.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2019 waren beduidend lager dan de dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2018, waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald van 116% naar 114%. 

Conclusie
De sterk gedaalde rente zorgde voor zowel een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (minder grote) stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een positief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Per saldo nam de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2019 af van 111% naar ongeveer 108%. De beleidsdekkingsgraad nam met 2% af van 116% naar 114%.