Financiële positie

De rente daalt weer

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Dekkingsgraad daalt door coronacrisis, beleidsdekkingsgraad daalt verder
De dekkingsgraad is in het eerste kwartaal gedaald van 105% naar 92%. De beleidsdekkingsgraad nam in deze periode af van 107% naar 103%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)

De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q1 2020
Einde Q4 2019*
Einde Q3 2019
Einde Q2 2019
Pensioenvermogen
2188
2182
2203
1975
Pensioenverplichtingen
2392
2075
2161
1835
Dekkingsgraad
92%
105%
102%
108%
Beleidsdekkingsgraad
103%
107%
110%
114%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 daalde van 105% naar 92%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente daalde fors waardoor de marktwaarde van de pensioenverplichtingen toenam. Deze toename was groter dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een daling van de dekkingsgraad.
  • Er werd een negatief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een daling van de dekkingsgraad.

Door deze ontwikkelingen nam de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal af.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het eerste kwartaal van 2020 waren beduidend lager dan de dekkingsgraden van het eerste kwartaal van 2019, waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald van 107% naar 103%.

Conclusie
De gedaalde rente zorgde voor zowel een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (minder grote) stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een negatief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Per saldo nam de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 af van 105% naar ongeveer 92%. De beleidsdekkingsgraad nam met 4% af van 107% naar 103%.