Financiële positie

De rente daalt weer

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Dekkingsgraad stijgt, rente daalt weer en beleidsdekkingsgraad neemt af
De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gestegen van 92% naar 95%. De beleidsdekkingsgraad nam in deze periode af van 103% naar 100%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q2 2020
Einde Q1 2020
Einde Q4 2019*
Einde Q3 2019
Pensioenvermogen
2441
2188
2182
2203
Pensioenverplichtingen
2568
2392
2075
2161
Dekkingsgraad
95%
92%
105%
102%
Beleidsdekkingsgraad
100%
103%
107%
110%
*Cijfers conform jaarrekening

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2020 steeg van 92% naar 95%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • De rente daalde weer waardoor de marktwaarde van de pensioenverplichtingen toenam. Deze toename was groter dan de stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een daling van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Dit zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad

Door deze ontwikkelingen nam de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal toe.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2020 waren beduidend lager dan de dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2019, waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald van 103% naar 100%.

Conclusie
De gedaalde rente zorgde voor zowel een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen als een (minder grote) stijging van de waarde van de obligatieportefeuille. Tegelijk werd een positief beleggingsrendement gehaald op de zakelijke waarden. Per saldo nam de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2020 toe van 92% naar ongeveer 95%. De beleidsdekkingsgraad nam met 3% af van 103% naar 100%.