Organisatie

Pensioenconsulenten en opvolging

Het bestuur van ING CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en ING. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

In het kader van keuzebegeleiding kunnen medewerkers gebruik maken van pensioenconsulenten van AZL met ingang van 2023. 

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit twee werknemers- en twee werkgeversleden. Het bestuur en de raad van toezicht van ING CDC Pensioenfonds leggen verantwoording af aan het VO. 

In het derde kwartaal heeft het VO onder andere aandacht besteed aan de Wet toekomst pensioenen (WTP), waaronder het financiële toetsingskader voor het fonds gedurende de transitie (het transitie-FTK) en de selectie van een opvolger voor Erwin Capitain in de Raad van Toezicht.