Kwartaalbericht

Q3 2022

Als je werkt bij ING voert ING CDC Pensioenfonds jouw huidige pensioenregeling uit. Samen met je werkgever leg je maandelijks premie in om de pensioenopbouw, op basis van het middelloonstelsel, mogelijk te maken. De pensioenopbouw en de toekomstige toeslagen zijn voorwaardelijk, afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Wil je meer weten? Klik dan door naar de resultaten rondom de financiële positie, de beleggingen, de communicatie en de bestuursbesluiten in Q3 van 2022.

Wil je voorgaande kwartaalberichten bekijken? Klik dan hier. Wil je checken wat een bepaald begrip, zoals dekkingsgraad of matching portefeuille, inhoudt? Je vindt ze terug in onze begrippenlijst.

Dit kwartaalbericht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. In het jaarverslag over 2022 worden de definitieve cijfers gepubliceerd. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.