Financiële positie

Stijging dekkingsgraad zet door 

De financiële positie van ING CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Stijging van de dekkingsgraden zet ook in het derde kwartaal 2022 door
De dekkingsgraad is in het derde kwartaal gestegen van 124% naar 126%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 113% naar 117%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat
de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden (geactualiseerd)
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurendede laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q3 2022
Einde Q2 2022
Einde Q1 2022
Einde Q4 2021*
Pensioenvermogen
2.508
2.566
2.955
3.172
Pensioenverplichtingen
1.970
2.075
2.544
2.811
Dekkingsgraad
126%
124%
116%
113%
Beleidsdekkingsgraad
117%
113%
110%
108%
*Cijfers conform jaarrekening

Conclusie
Uit het overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2022 steeg van 124% naar 126%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • Per saldo ging de rente verder omhoog. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor af. Deze afname was groter dan de daling van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo vooreen stijging van de dekkingsgraad.
  • Er werd een positief resultaat behaald op aandelen en vastgoed. Dit zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 113% naar 117%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2022 waren per saldo beter dan de dekkingsgraden va het derde kwartaal van 2021, waardoor de beleidsdekkingsgraad toenam tot 117%.